Als lid ondersteunt u al onze activiteiten, ontvangt u jaarlijks onze uitgave Doesborgh Nieuws, kunt u gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten of tegen gereduceerde kosten. Verder houden we u op de hoogte middels digitale Nieuwsbrieven (per e-mail) van actuele zaken m.b.t. monumenten.

Stuur een e-mailtje naar de secretaris en vermeld s.v.p. uw naam, voorletters, woonadres/postadres, telefoonnummer en of u individueel of als echtpaar lid wil worden. U ontvangt kort na ontvangst een bevestiging van uw aanmelding.
Heeft u geen e-mail? Dan graag uw gegevens per brief doorgeven aan de secretaris. (t.a.v. P. le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg)


De contributie bedragen zijn als volgt :

* individueel lidmaatschap € 15,00 (inclusief partner)
* bedrijven en instellingen  € 25,00

De contributie geldt per kalenderjaar.
Zij die op of na 1 oktober  toetreden als lid, zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.