Het bestuur telt statutair tenminste zeven leden en kent de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Lid.
De bestuurssamenstelling is sinds de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 november 2018 als volgt:

Brandhof, van den

Blanc, le

Maas, van der

Berg, van den

Claus

Heuvel, van den

Verhoef

Peter

Paul

Hans

Meindert  

Harm

Henk

Rob

m

m

m

m  

m

m

m

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

lid

lid

lid

lid

Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk met in principe een maximum van drie termijnen. Het bestuur van de monumentenvereniging wordt niet bezoldigd; het betreffen 100% vrijwilligers-functies. Het rooster van aftreden en herbenoeming kunt u raadplegen via onderstaande link.

pdf2020_rooster_aftreding_herbenoeming.pdf