De vereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van het cultuurhistorisch erfgoed van de Hanzestad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bevorderd zij bij de leden de kennis over en de belangstelling voor deze cultuurhistorische waarden.