De "Monumentenvereniging 15 april 1945" gevestigd te Doesburg, wordt opgericht op 20 mei 1967, als voortzetting van de "Vereniging 15 april 1945" en bij Koninklijk Besluit van zeventien augustus 1967 goedgekeurd onder nummer 128.

De Vereniging is statutair gevestigd te Doesburg bij notariële akte dd. 27 april 1979. Zij wordt geacht een voortzetting te zijn van de met ingang van 1 januari 1961 opgerichte "Vereniging 15 april 1945".

De organisatie van de vereniging kent :
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Leden
Ereleden
Bestuur
Controlecommissie
(ad hoc) commissies

De Algemene Leden Vergadering heeft wegens bijzonder grote verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid :
André Scholten (1990)
Kees Scheepers (2009) † 2 oktober 2017
Dirk Manné (2009)
Jan van Petersen (2009)
Gerrit Bouwhuis (2014)