Gemeentelijke monumenten zijn panden of objecten die van belang zijn wegens hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde op plaatselijk niveau. Deze panden of objecten kunnen op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening worden aangewezen als gemeentelijk monument. Voor gemeentelijke monumenten geldt ook geen leeftijdsgrens. In de gemeente Doesburg zijn 230 gebouwen aangewezen als Gemeentelijk monument. De gemeente Doesburg wil haar cultureel erfgoed bewaren en versterken en de monumentenzorg intensiveren. Daarom is in opdracht van de gemeente een inventarisatie gemaakt van mogelijk waardevolle panden en deze zijn op een lijst geplaatst. Al deze panden (en ook de panden al monument zijnde) hebben inmiddels door middel van kleuren een waardering gekregen op de Cultuurhistorische Waardenkaart (die zowel digitaal als bij de gemeente raadpleegbaar is). Het college en de gemeenteraad hebben een groot aantal van deze panden aangewezen als gemeentelijk monument om de cultuurhistorische waarden te beschermen.

Wanneer u zelf een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan getoetst of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente.
De criteria voor toetsing zijn:
• de schoonheid,
• de wetenschappelijke waarde
• de cultuurhistorische waarde.
Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er speciale regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij https://www.doesburg.nl/home/financiele-tegemoetkomingen-gemeentelijke-monumenten_3326/

Bij de gemeente kunt u ook de monumentenlijst opvragen via onderstaande link.

https://www.doesburg.nl/home/overzicht-van-gemeentelijke-monumenten_3325/