Sherman-tank bij de IJsselbrug

In 2016 is de brug bij Doesburg door Rijkswaterstaat gerenoveerd. De brug heeft na afronding van de werkzaamheden ook een nieuwe naam gekregen: Ver Huell-brug. (vernoemd naar Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell, een Nederlands tekenaar en schrijver, geboren te Doesburg, 7 maart 1822 , overleden te Arnhem, 28 mei 1897. Bij testament had hij geld nagelaten om een vaste oeververbinding bij Doesburg te realiseren. In 1952 werd die brug geopend. De IJsselbrug vormde een strategisch belangrijk object tijdens de Koude Oorlog.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO (opnieuw) een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is langs de N317 nabij de IJsselbrug bij Doesburg o.a. een Amerikaanse Sherman-tank ingegraven en in beton gegoten. Alleen de koepel daarvan is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Begin september 2016 hebben vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en van de stichting Menno van Coehoorn (deze laatste zet zich in voor het behoud van militair erfgoed) de ingegraven Sherman-tank bij de IJsselbrug een opfrisbeurt gegeven. De koepel en de betonnen fundering zijn schoongemaakt en de begroeiing er omheen is verwijderd. Daarna heeft de tankkoepel weer een keurig legergroen verfje gekregen. De verf werd door Defensie ter beschikking gesteld voor dit goede doel. Dit belangrijke relict uit de Koude Oorlog is nu weer goed zichtbaar en blijft bewaard om ons te herinneren aan een spannende periode uit onze recente geschiedenis.

informatiebord shermantank