De Monumentenvereniging tracht de cultuurhistorische waarden van Doesburg (zowel in de stad als in directe omgeving) zo te behouden en te bevorderen dat die waarden worden beschermd en waar mogelijk voor publiek toegankelijk worden/blijven. Daartoe heeft de vereniging tijdens het 50-jarig bestaan in 2011 een cultuurhistorische waardenkaart laten maken en die aangeboden aan de Gemeente. De Gemeente heeft die kaart opgenomen in het Ruimtelijke beleidsplan en deze wordt gebruikt bij de ruimtelijke beleidsuitvoering.