Rijksmonumenten zijn monumenten van nationaal belang die tenminste 50 jaar oud zijn. Met ingang van januari 2011 is de leeftijdsgrens komen te vervallen. Rijksmonumenten worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen en zijn beschermd op basis van de Monumentenwet 1988. In de gemeente Doesburg zijn 159 gebouwen aangewezen als Rijksmonument. Met onderstaande link kunt u de lijst van rijksmonumenten in Doesburg opvragen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Doesburg

De binnenstad van Doesburg is een door het rijk aangewezen “beschermd stadsgezicht”. In 1974 is het centrum door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangewezen als beschermd stadsgezicht. Via onderstaande link vindt u het aanwijzingsbesluit en plattegrond stadsgezicht Doesburg. https://www.doesburg.nl/home/beschermd-stadsgezicht_3320/

De ANWB draagt, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed exclusief zorg voor productie, distributie en verkoop van de nieuwe monumentenborden. Eigenaren van monumenten kunnen de nieuwe borden bestellen bij de ANWB. Deze is verkrijgbaar via de ANWB. Voor Doesburg bestaat hiervoor een Doesburgse variant, zie https://monumentenverenigingdoesburg.nl/monumenten/66-monumentenschildjes