In deze vaste commissie van de Gemeente Doesburg is de Monumentenvereniging vertegenwoordigd door een lid van het bestuur; sinds maart 2017 Paul le Blanc.

De CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)  is belast met zowel wettelijk verplichte als niet wettelijk verplichte taken. De wettelijke taken van de CRK worden uitgevoerd op grond van de Wabo, Woningwet, Monumentenwet en gemeentelijke verordeningen. De commissie is beleidsmatig gebonden aan de voor de plannen geldende en vastgestelde gemeentelijke beleidskaders.

De gemeente heeft op voordracht van het college van B&W de vereniging ‘Het Gelders Genootschap’ aangewezen als de CRK en tevens als adviescommissie cultuurhistorie (voorheen de monumentencommissie) inzake wijzigingsplannen voor monumenten.

Bij wijzigingsplannen voor monumenten brengt de CRK een advies uit, waarin zowel de aspecten op grond van de Woningwet (welstandsbeleid), als aspecten op grond van de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening worden betrokken.