is het consulentschap voor erfgoed, musea en geschiedbeoefening in de provincie Gelderland. Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.
Postbus 4040
7200 BA Zutphen.
Tel. 0575 - 511826.
http://www.gelderserfgoed.nl/