De vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Vereniging 'Hendrick de Keyser' heeft ruim 3000 leden. Door lid te worden ondersteunt u het werk van de Vereniging in het realiseren van haar doelstelling: het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. 
U kunt lid worden door het aanmeldformulier in te vullen, of door te bellen met 020-5210635.