Doesburg is de meest zuidelijke stad van de tot het Hanzeverbond behorende IJsselsteden. In de Monumentengids Doesburg zijn alle ruim 150 Rijks- en gemeentelijke monumenten en een selectie van dertig objecten uit de conceptgemeentelijke monumentenlijst beschreven.

Een uitgave in samenwerking met www.Gelders Genootschap.nl
isbn 978-90-5345-343-8