Een speurtocht naar de leeftyijd van een gebouw aan de hand van kenmerken en materialen.   Uitgave 1992: 

Stichting Open Monumentendag, 
Herengracht 474, 
1017 CA Amsterdam. 
ISBN: 90-71107-27-2.