Een rondgang langs de monumenten en vestingwerken van een klein Hanzestad, met veelal geveltekeningen.  Door G.J. Bouwhuis en J.W. van Petersen. Uitgave 1987, druk: Zeegers bv. Doesburg. 

ISBN: 90-70845-17-2.