Plaatsing ANWB informatieborden.

Doesburg is een bijzondere monumentenstad met veel rijks en gemeentelijke monumenten. Door middel van boeken en gidsjes wordt aan de bezoekers informatie gegeven over de geschiedenis van de stad en over de bijzondere monumenten. Daarnaast zijn op een beperkt aantal monumenten ANWB-informatiebordjes aangebracht die kort de geschiedenis vertellen van het desbetreffende pand. De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de ANWB het initiatief genomen om te komen tot meer van dergelijke informatiebordjes in Doesburg. 

De Linies van Doesburg

Begin 18e eeuw zijn op initiatief en naar ontwerp van Menno van Coehoorn de vestingwerken rond Doesburg sterk verbeterd en aangelegd in de vorm van de zgn Hoge en Lage Linies, in Doesburg ook wel bekend als 'de batterijen'.
Enige jaren geleden heeft de Stichting Stadsherstel het initiatief genomen deze Linies weer terug te brengen in hun oorspronkelijke staat en meer 'beleefbaar' te maken.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de Gemeente Doeburg het project 'Beleef de Linies van Doesburg' opgezet.pdfproject_beleef_de_linies_van_doesburg.__sept._2015.pdf 

Het  Kelderproject

Dit kelderproject werd in 2011 afgesloten. Dankzij een gift van mw. M. van Rietschoten, lid van onze vereniging, kon ook een overzichtelijke kelderkaart gemaakt worden. Op deze kaart, overeenkomstig de cultuurhistorische waardenkaart, zijn de verzamelde keldergegevens van de Doesburgse binnenstad aangegeven. Aanvankelijk werden alleen van de geïnventariseerde  rijksmonumenten de keldergegevens opgenomen, maar om een zo compleet mogelijk kelder-beeld van de oude binnenstad te krijgen, werd besloten ook de (nog) niet geïnventariseerde kelders op de kaart zichtbaar te maken. Door middel van een veldverkenning (juni/juli 2011) zijn alle kelders in kaart gebracht. Die inventarisatie kwam tot stand aan de hand van aan de buitenzijde zichtbare kenmerken, zoals kelderlichten en –roosters voor ventilatie, koekoeken en kelderluiken. Van oudsher waren kelders primair vanaf de straat ontsloten, maar door vele, door de eeuwen heen interne verbouwingen, het onteigenen van stoepen, achterstallig onderhoud en het buiten gebruik stellen van kelders en zijn de voor het stadsbeeld karakteristieke toegangsluiken steeds zeldzamer geworden.

De pdfkaart biedt een goed overzicht van waar in de binnenstad hoofdzakelijk kelders onder de panden werden gebouwd, namelijk vooral bij de panden langs de hoofdaders van de oude binnen stad. Ook is duidelijk te zien dat de waardevolle bebouwing zich zeker niet beperkt tot het rijksmonumentenbestand.
Een substantieel aantal aangetroffen kelders is zeker ook de moeite waard voor een nadere inventarisatie.
Op de kaart zijn de in de straat en stoepen aanwezige kelderluiken en -ingangen ingetekend. Tongewelfde kelders vormen verreweg de meerderheid. Deze vorm is de oudste en ook meest eenvoudige bouw-vorm. Daarbij ook goedkoper dan de meer ingewikkelde kruisgewelfde en anders gevormde kelders. Afhankelijk van de oorspronkelijke functie van de kelder treffen we er kaarsennissen, pekelbakken, waterputten, etc. in aan.