De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

De gemeente Doesburg heeft haar erfgoedbeleid herzien. Door veranderingen in wet- en regelgeving diende het beleid aangepast te worden. Tijdens de aanpassingen zijn nieuwe thema’s zoals verduurzaming van monumentale panden, plaatsen van zonnepanelen en andere actuele thema’s verwerkt in het beleid. Het voorliggende beleid is tot stand gekomen na consulatie met onder andere de monumentenvereniging.

Het erfgoedbeleid 2021-2026 Doesburg en beleidsnotitie ‘Zonnepanelen in rijksbeschermd stadsgezicht gemeente Doesburg’ zijn in te zien via onderstaande pdf bestanden

pdferfgoedbeleid_2021-2026_doesburg.pdf

pdfzonnepanelen_rijksbeschermd_stadsgezicht.pdf

Door Doesburg was tijdens de open monumentedag een vrije wandeling georganiseerd langs panden waarvan de eigenaars/bewoners een foto van de achterzijde van hun huis tegen het raam aan de straatzijde hadden bevestigd. De voorzijde (straatzijde) van een pand is vaak bedoeld als visitekaartje van het huis en is in de loop van de eeuwen soms meerdere keren gemoderniseerd. De achterzijde van de huizen hebben echter nog vaak hun oorspronkelijke, of in elk geval veel oudere achtergevel behouden. Bezoekers werden uitgenodigd de achterkant van de deelnemende panden vanaf de voorkant te bekijken.

Als afsluiting van de open monumentendag wordt de Snappenburg de vriesprijs uitgereikt. De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. De prijs werd dit jaar uitgereikt door burgemeester mw. L. van der Meijs.

De 26e Snappenburg de Vriesprijs is gegaan naar: ..... lees verder na de link.

Door twee leden van onze vereniging (Hans Wipfler en Bert Klees) zijn de historische boerderijen in het buurtschap Beinum in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in Beinum, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van Beinum is dit een belangrijke documentatie. Hans Wipfler heeft alle documentatie gedigitaliseerd en opgenomen in een website. Met behulp van de Monumentenvereniging Doesburg zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd. Het project is nog in bewerking, zie de laatste ontwikkelingen op beinumboerderijen.eu

boerderijen beinum

De in de Koude Oorlog ingegraven Shermantank ter verdediging van de IJsselbrug bij Doesburg is door drie vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn weer eens flink opgeknapt.
Rob Verhoef, Peter van den Brandhof en Edward van der Beek hebben op donderdag 24 juni het onkruid verwijderd, de roestplekken weggeborsteld en de koepel van een fraaie nieuwe legergroene verflaag voorzien.
Zo blijft dit bijzondere monument uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw weer jaren weer jaren goed bewaard.

tankkoepel 2021 1 klein

Ons bestuurslid Rob Verhoef heeft de afgelopen maanden een verschillen analyse gemaakt tussen de eerste kadastrale kaarten van 1832 en de huidige kaarten. Rob was 25 jaar werkzaam als cartografisch tekenaar. Alle bestemmingen hebben een kleur gekregen en waar mogelijk de bestemming van het pand en eigenaar. Interessant document om de groei vanaf 1832 te zien van onze stad Doesburg. Een uitsnede van de kaart is hieronder bijgevoegd. Bekijk het hele document hier.pdfkadaster_kaart_doesburg.pdf

Kaart met kavelverdeling

logo duurzaamdoesburg2050 klein

Vanaf maandag 12-4 start de gemeente Doesburg samen met de monumentenvereniging een hulplijn voor verduurzamen van monumenten. Hier kunt u online of telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de juiste informatie of expertise.

 

Stap 1: bedenk hoe en wat u wilt aanpakken in uw monument om te verduurzamen en over welke tijdsperiode. Welke ideeën of wensen zijn er? Schrijf deze op.
Bekijk ook de informatie op doesburg.nl/monumenten, zie ook veel gestelde vragen/antwoorden.

Stap 2: bekijk welke financiële regelingen of subsidies er zijn (https://www.doesburg.nl/financiele-tegemoetkomingen-gemeentelijke-monumenten)

Stap 3: bel of mail met Monumentenvereniging 15 april 1945 uit Doesburg voor meer informatie over kleur of materiaalgebruik van monumenten, voorbeelden uit de stad of ervaringen van andere monumenteigenaren.

Stap 4: bel of mail met gemeente Doesburg, onze medewerkers kunnen u ook verder op weg helpen richting de juiste informatie of expertise.

 

 

 

Monumentenvereniging: telefoon 0313- 410 768 of stuur een naar e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeente Doesburg: telefoon: 0313- 481 410 (ma-do ochtend 9.00-12.00 uur) of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.