Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 21 november 2022. De bijeenkomst vindt plaats in de Gasthuiskerk te Doesburg. De kerk is vanaf 19:30 geopend. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen: een jaarvergadering en een informatief deel

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Mededeling van de voorzitter
  3. Financiƫn
  4. Goedkeuring begroting 2023
  5. Verslag verenigingsactiviteiten 2021-2022
  6. Goedkeuring bestuursplannen 2023
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a. schrijver van de 'Monumentengids Doesburg' en directeur van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak. Wat levert bouwhistorisch onderzoek op?

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.