In de buurtacademie aan De Linie 4 is de Expositie 'Beinum' ingericht. In een grote display zijn artikelen en foto's over de geschiedenis van verschillende (historische) panden van Doesburg en omgeving opgenomen. Tussen 8:00 en 17:00 is de Buurtacademie geopend en kunt u een kijkje komen nemen. Voor meer informatie kijk op: https://www.beinumboerderijen.eu/

expositie beinum boerderijen

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.