Op 25 april is de algemene ledenvergadering (ALV) in de filmzaal van het arsenaal gehouden. Na de pauze verzorgde Willem-Jan Pantus (architectuurhistoricus) een lezing over de bijzondere architectuur en decoratie van Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. Het concertgebouw is een van de reisdoelen tijdens de Poortersdag naar de historische stad Nijmegen. Verslag van de ALV is hieronder bijgevoegd.

pdf2022-04_alv.pdf

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.