De gemeente Doesburg heeft haar erfgoedbeleid herzien. Door veranderingen in wet- en regelgeving diende het beleid aangepast te worden. Tijdens de aanpassingen zijn nieuwe thema’s zoals verduurzaming van monumentale panden, plaatsen van zonnepanelen en andere actuele thema’s verwerkt in het beleid. Het voorliggende beleid is tot stand gekomen na consulatie met onder andere de monumentenvereniging.

Het erfgoedbeleid 2021-2026 Doesburg en beleidsnotitie ‘Zonnepanelen in rijksbeschermd stadsgezicht gemeente Doesburg’ zijn in te zien via onderstaande pdf bestanden

pdferfgoedbeleid_2021-2026_doesburg.pdf

pdfzonnepanelen_rijksbeschermd_stadsgezicht.pdf

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.