Door twee leden van onze vereniging (Hans Wipfler en Bert Klees) zijn de historische boerderijen in het buurtschap Beinum in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in Beinum, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van Beinum is dit een belangrijke documentatie. Hans Wipfler heeft alle documentatie gedigitaliseerd en opgenomen in een website. Met behulp van de Monumentenvereniging Doesburg zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd. Het project is nog in bewerking, zie de laatste ontwikkelingen op beinumboerderijen.eu

boerderijen beinum

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.