De gemeente Doesburg wil de monumenteneigenaren meer advies en meer concrete begeleiding geven bij de verduurzaming van hun monumentale woonhuis. Om meer inzicht te krijgen in de concrete vragen die leven bij de eigenaren heeft de gemeente in samenwerking met de monumentenvereniging Doesburg aan de eigenaren per brief verzocht een enquête in te vullen.

Deze is in te vullen via www.doesburg.nl/monumenten-en-archeologie

De enquete dient ingevuld te worden vóór 31 januari 2021. Op deze webpagina kan men o.a. ook meer informatie vinden over de subsidie- en financieringsmogelijkheden en over de contactpersoon van de gemeente aan wie men gerichte vragen kan voorleggen.   

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.