Door een samenloop van buitengewone omstandigheden, kettingreacties en domino-effecten moet het jaarprogramma van de Monumentenvereniging Doesburg helaas worden aangepast.

Concreet betekent dit:

  • De Algemene Ledenvergadering van maandag 20 april wordt uitgesteld naar een latere datum.
  • De Poortersdag die gepland stond op vrijdag 12 juni naar Landgoed Twickel komt te vervallen.
  • De Poortersdag zal verplaatst worden naar zaterdag 5 september. U krijgt tijdig bericht over een nieuwe bestemming.

Het bestuur van de Monumentenvereniging Doesburg hoopt op uw begrip voor deze noodgedwongen wijzigingen.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.