Voorlichtingsavond over het aanvragen van Instandhoudingsubsidie voor eigenaren van een woonhuis-rijksmonument

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingsubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Deze subsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt m.i.v. 2019 de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen etc. De â€˜Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. Deze aanvraag loopt via een digitaal subsidieportaal dat van 1 maart tot en met 30 april beschikbaar is. De bijdrage van deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag. Het betreft dan steeds onderhoudskosten die in het voorafgaande kalenderjaar gemaakt zijn. In 2020 kunt u dus de aanvraag voor de gemaakte instandhoudingkosten m.b.t. het jaar 2019 indienen.

Omdat de eigenaren van een Rijksmonument dit jaar voor het eerst te maken krijgen met deze nieuwe regeling organiseerde de Monumentenvereniging Doesburg in samenwerking met de Gemeente Doesburg een voorlichtingsavond waarop de regeling kort is toegelicht. De presentatie van de voorlichtingsavond en de handleiding voor aanvragen instandhoudingssubsidie zijn bijgevoegd als pdf bestand.

pdfwoonhuissubsidie_handleiding.pdf

pdfwoonhuissubsidie_presentatie_aanvraagproces.pdf

pdfwoonhuissubsidie_presentatie_subsidiabele_kosten.pdf

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.