Op 15 april 2019 heeft de voorjaarsvergadering van de monumentenvereniging plaats gevonden. Tijdens de vergadering zijn de notulen van de najaarsvergadering 2018 goedgekeurd en de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Na de pauze is door Paul le Blanc een lezing gegeven met het thema: 'De maakbaarheid van het verleden'. In de lezing is het spanningsveld tussen authenticiteit en vernieuwing bij restauratie en renovatie van monumenten besproken.

Het conceptverslag van de voorjaarsbijeenkomst is te vinden via bijgevoegde link. pdfNotulen ALV voorjaar 2019 Het verslag zal bij de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld worden.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.