Op 10 mei is door de oud-commandant der Landstrijdkrachten, de generaal b.d. Mart de Kruif het informatiepaneel onthuld dat door de gemeente Rheden is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg.

Relict uit Koude Oorlog
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO (opnieuw) een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is o.a. een Amerikaanse Sherman-tank naast de IJsselbrug bij Doesburg ingegraven en in beton gegoten. Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Aandacht voor dit erfgoed dankzij inzet van vrijwilligers
De Monumentenvereniging Doesburg heeft het initiatief genomen om bij dit belangrijke relict uit de Koude Oorlog een informatiepaneel te plaatsen. Vorig jaar heeft de Monumentenvereniging al samen met vrijwilligers van de stichting Menno van Coehoorn (die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed) de tankkoepel schoongemaakt en opgeknapt. De gemeente Rheden ondersteunt dit initiatief van harte omdat het om waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap gaat. Eerder is al een inventarisatie gemaakt van alle nog resterende kazematten in de gemeente Rheden
Generaal De Kruif: ‘Het is mooi dat deze interessante informatie nu voor passerende belangstellenden beschikbaar is en fijn dat ik als geboren Rhedenaar, maar nu woonachtig in Doesburg, deze eervolle taak mocht vervullen.’

Samen met de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn is ook een informatiebord gemaakt om te plaatsen bij de Lange brug over de Dierense Hank, waar nog een (schuin op de dijk liggende) kazemat te zien is als onderdeel van de IJssellinie uit 1939-’40. Hier is op 10 mei 1940 hard gevochten om de Duitse opmars te vertragen. Dat bord zal later op een geschikte en veilige locatie in de buurt van de Lange brug geplaatst worden.

De Monumentenvereniging is ook in overleg met de gemeente Doesburg om een vergelijkbaar informatiepaneel te plaatsen aan het fietspad langs het Zwarte Schaar, de dode arm van de IJssel, bij de zes kazematten uit 1940, die daar nog zichtbaar zijn.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.