Begin september 2016 hebben enige enthousiaste vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn de ingegraven Sherman-tank bij de IJsselbrug een opfrisbeurt gegeven.

De tank is aan de westzijde van de IJsselbrug in de vijftiger jaren ingegraven als onderdeel van de IJssellinie, die de Nederlandse regering op aandringen van de NAVO aanlegde om de Sovjet-Unie bij een eventueel conflict daar tegen te houden. Slechts de koepel van de in beton gegoten tank is zichtbaar. Vanuit die koepel zou een machinegeweer bediend kunnen worden.

In 2016 is de brug bij Doesburg door Rijkswaterstaat flink onder handen genomen om weer vele jaren mee te kunnen.
De brug heeft na afronding van de werkzaamheden ook een nieuwe naam gekregen: Ver Huell-brug. (vernoemd naar Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell,  een Nederlands tekenaar en schrijver, geboren te Doesburg, 7 maart 1822 , overleden te Arnhem, 28 mei 1897.)                              

De Monumentenvereniging van Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn vonden dat het daarom een goed idee was dit belangrijke (Koude) oorlogsmonument uit onze recente geschiedenis ook weer op te knappen. Enige vrijwilligers hebben op de vroege zaterdagochtend de handen uit de mouwen gestoken: de koepel en de betonnen fundering zijn schoongemaakt en de begroeiing is verwijderd. Daarna heeft de tankkoepel weer een keurig legergroen verfje gekregen, zodat ook dit monument goed zichtbaar bewaard blijft om ons te herinneren aan een spannende periode uit onze recente geschiedenis. De verf werd door Defensie ter beschikking gesteld voor dit goede doel, het onderhoud van een Koude oorlog relict. 

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.