Op 12 november heeft de najaarsvergadering van de monumenten vereniging plaats gevonden. Burgemeester Loes van der Meijs heeft tijdens deze algemene ledenvergadering het eerste Doesburgse monumentenschildje voor rijksmonumenten bevestigd aan het pand van podium Acanthus in de Koepoortstraat. Naar afloop van het formele gedeelte van de algemene ledenvergadering heeft bouwhistoricus Jeroen Krijnen een lezing gegeven over de bijzondere en opmerkelijke vondsten die zijn tegen gekomen tijdens het inventarisatieonderzoek van gemeentelijke monumenten in Doesburg. Het conceptverslag van de najaarsbijeenkomst is te vinden via bijgevoegde link pdfNotulen ALV najaar 2018.  Het verslag zal bij de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld worden.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.