De algemene leden vergadering heeft op maandag 13 november 2017 in de Gasthuiskerk plaats gevonden. Bijgevoegd de definitieve versie van de notulen. De notulen zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 16 april 2018.

pdfNotulen ALV najaar 2017

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.