De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de Stichting Doesburg Vestingstad snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuwjaarsattentie in het zonnetje gezet.
Al drie jaar lang zijn zo’n elf vrijwilligers onder leiding van Cor van den Bergh en onder regie van Staatsbosbeheer zeer zorgvuldig bezig het grootse rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie , in 1702 aangelegd door Menno van Coehoorn, weer onder de verwilderde struiken vandaan te toveren. Lees verder via de link.

Tien jaar geleden heeft de Stichting Stadsherstel van de Monumentenvereniging onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om dit unieke rijksmonument meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Het daarover gemaakte rapport is aan de gemeente aangeboden en dat heeft weer geleid tot het gemeentelijk project ‘Beleef de Linies’.
In dat kader wordt nu al jaren door deze vrijwilligersgroep gewerkt aan het zichtbaar maken van de honderden jaren oude verdedigingsstellingen rond Doesburg.
In het begin van het nieuwe jaar hebben de besturen van de Monumentenvereniging en van de Stichting Doesburg Vestingstad alle elf vrijwilligers met een kleine maar fijne vloeibare attentie verrast om hen te danken voor de fantastische prestatie, die ze in het belang van Doesburg en tot groot genoegen van zeer velen al hebben geleverd en nog steeds iedere zaterdagochtend leveren.
De ploeg kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Cor van den Bergh, telefoon 0313 438008.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.